Chuyên mục: Văn mẫu THPT

Phân tích những câu ca dao than thân, yêu thương tình nghĩa

Đề bài: Em hãy phân tích những câu ca dao than thân, yêu thương tình nghĩa...

Phân tích đoạn trích Xúy Vân giả dại

Đề bài: Em hãy phân tích đoạn trích Xúy Vân giả dại Thuộc loại hình...

Phân tích bài thơ Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh  Hạo Nhiên đi Quảng Lăng

Đề bài: Em hãy phân tích bài thơ Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi...

Phân tích thơ Hai cư của Ba – sô

Đề bài: Em hãy phân tích những bài thơ Hai cư của nhà thơ Ba – sô Thơ Hai-...

Phân tích đoạn trích Trích diễm thi tập

Đề bài: Em hãy phân tích đoạn trích Trích diễm thi tập Đoạn trích Tựa...

Phân tích văn bản Hiền tài là nguyên khí của quốc gia

Đề bài: Em hãy phân tích văn bản Hiền tài là nguyên khí của quốc gia...

Phân tích bài thơ “Sóng” của Xuân Quỳnh -văn lớp 12

Đề bài: Phân tích bài thơ “Sóng” của Xuân Quỳnh Bài làm...

Phân tích nhân vật Tràng trong truyện ngắn “Vợ nhặt” của Kim Lân- văn lớp 12

Đề bài: Phân tích nhân vật Tràng trong truyện ngắn “Vợ nhặt” của Kim Lân...

Bình giảng đoạn thơ đầu trong bài thơ “Tiếng hát đi đày” của Tố Hữu-văn lớp 12

Đề bài: Bình giảng đoạn thơ đầu trong bài thơ “Tiếng hát đi đày” của Tố...

Phân tích hình tượng sông Đà trong tùy bút “Người lái đò sông Đà” của Nguyễn Tuân -văn lớp 12

Đề bài: Phân tích hình tượng sông Đà trong tùy bút “Người lái...