Trình bày quan niệm của em về

Hướng dẫn

Đề bài: Giáo dục là lĩnh vực quan trọng ở mọi quốc gia và ở nước ta cũng vậy. Em hãy nêu của mình về nền giáo dục tại Việt Nam hiện nay

Mở bài Trình bày quan niệm của em về giáo dục

Giáo dục là một trong những lĩnh vực mà được đặt lên hàng đầu trong xã hội ngày nay. Bởi giáo dục là quốc sách hàng đầu của mỗi dân tộc, mỗi quốc gia. Nền giáo dục sẽ chi phối nhiều ngành nghề khác trong xã hội hiện nay.

Thân bài Trình bày quan niệm của em về giáo dục

Giáo dục là một ngành trọng điểm của mỗi quốc gia, mỗi dân tộc, mỗi chúng ta cần phải chủ động, tích cực hơn trong việc giáo dục trồng người của mình. Nền giáo dục là nền tảng để phát triển những ngành nghề khác trong xã hội, chính vì thế giáo dục là nền tảng mà mỗi chúng ta nên quan tâm và có trách nhiệm cao trong việc phát triển nó mỗi ngày.

Giáo dục tạo nên được nền tảng cho mỗi con người, nó phát triển mạnh mẽ hơn nữa được tư duy giáo dục, xã hội cũng như làm được nhiều điều có ích cho của mình. Giáo dục sẽ giúp con người chúng ta có đủ đức và đủ tài để phụng sự cho , cho và cho xã hội, giáo dục bao gồm rất nhiều ngành nghề khác nhau, trong đó mục đích chính của giáo dục là phát triển, rèn luyện con người trở thành những người có ích cho xã hội, luôn được rèn luyện đào tạo và phát triển , luôn đề cao tinh thần học hỏi, tự giác, phát triển hơn nữa nền móng của giáo dục trong sự nghiệp ngày nay.

Xem thêm:  Bút pháp nghệ thuật trong bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng là bút pháp tả thực hay lãng mạn?

Hiện nay khi xã hội ngày càng phát triển, con người ngày càng chạy theo những xu hướng mới của thời đại, chính vì thế giáo dục không chỉ có vai trò là giáo dục về mặt trí tuệ, kiến thức cho con người, mà nó còn mang ý nghĩa, giáo dục con người cả về mặt đạo đức nữa. Khi con người có đủ kiến thức, đủ để có thể vững bước trong cuộc sống thì chúng ta cũng có thể phát triển được mạnh mẽ nền giáo dục của mình thông qua hỏi, tư duy và vận dụng tốt mọi điều trong cuộc sống của mình.

Luôn tích cực rèn luyện bản thân mình mỗi ngày, để từ đó có được những nền tảng tri thức, đóng góp sức mình trong sự phát triển của nền giáo dục nước nhà. Mỗi chúng ta cần phải có thái độ tích cực và chủ động hơn trong cuộc sống của mình, luôn tích cực học hỏi, tìm kiếm tri thức cho cuộc sống. LUôn phải tự rèn luyện bản thân của mình, tích cực chủ động hơn nữa trong cuộc sống.

Như đã từng nói: “ Người có tài mà không có đức thì là người vô dụng, nhưng người ”. Chính vì thế nền giáo dục không chỉ đào tạo, bồi dưỡng con người trở thành những con người có ích cho xã hội, một con người có đủ kiến thức, tài năng để phụng sự cho sự nghiệp phát triển của đất nước, mà nó còn giáo dục chúng ta trở thành con người có đức độ trong cuộc sống.

Xem thêm:  Tấm lòng người chiến sĩ được thể hiện như nào trong bài Cảnh khuya của Hồ Chí Minh.

Trong xã hội và phát triển như ngày nay, mỗi chúng ta cần phải có kiến thức và để có thể phát triển bản thân mình mỗi ngày. Luôn tích cực chủ động học hỏi và rèn luyện bản thân. Giáo dục giúp chúng ta trở thành những con người có ích trong cuộc sống này, mỗi chúng ta đều có thể học hỏi, rèn luyện được bản thân thông qua việc học hỏi và phát triển thêm vốn tri thức của mình.

Giáo dục luôn đi liền với cuộc sống cũng như những xu hướng của thời đại, bởi từ xưa đến nay, giáo dục là một lĩnh vực mà mỗi chúng ta đều phải quan tâm. Từ nhỏ mỗi chúng ta đã được tiếp xúc với nền giáo dục thông qua việc chúng ta được cắp sách tới trường, được học tập, được dạy những điều hay lẽ phải để trở thành những con người có ích cho xã hội này.

Khi lớn lên chúng ta được học hỏi những kiến thức chuyên sâu hơn, học hỏi nhiều kinh nghiệm, kĩ năng cũng như mong muốn để trở thành một người có ích cho xã hội, luôn tích cực chủ động học hỏi và rèn luyện bản thân của mình mỗi ngày. Luôn tích cực phát triển bản thân của mình, tích cực học hỏi.

Đảng và nhà nước ta cũng cần phải quan tâm và có chính sách trong việc phát triển giáo dục, bởi giáo dục chính là quốc sách hàng đầu của mỗi quốc gia, phát triển giáo dục là chúng ta đã phát triển được kiến thức, kĩ năng và con người trong xã hội đó.

Xem thêm:  Kể lại câu chuyện Cây tre trăm đốt

Kết luận bài văn Trình bày quan niệm của em về giáo dục

Giáo dục là lĩnh vực quan trọng, mỗi chúng ta cần phải có ý thức và trách nhiệm hơn trong việc giáo dục đạo đức của con người.

TỪ KHÓA TÌM KIẾM

TRINH BAY QUAN NIEM VE GIAO DUC

TRÌNH BÀY QUAN NIỆM VỀ GIÁO DỤC

EM HAY TRINH BAY QUAN NIEM VE GIAO DUC

EM HÃY TRÌNH BÀY QUAN NIỆM VỀ GIÁO DỤC

Theo Webvanmau.com

Topics #Bác Hồ #bản thân #Có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó #con người #cuộc sống #gia đình #giáo dục #hiện đại #hiện nay #học tập #kĩ năng sống #mục đích #quan điểm #tự tin #việc học