Tóm tắt của

Bài làm

có đứa con trai vì không có tiền cưới vợ, uất ức bỏ đi làm phu đồn điền cao su. Từ đó nhà lão chỉ có Vàng và một mảnh vườn.

Nhưng sợ nuôi chó tốn kém, lão phải bán “” đi để giữ lại mảnh vườn. Sau một trận ốm nặng, lão chỉ gượng dậy bằng củ ráy, củ khoai và luôn từ chối sự giúp đỡ của ông giáo.

Tóm tắt truyện ngắn lão Hạc của Nam Cao

Sau đó lão mang những đồng tiền dành dụm và viết văn tự giả bán vườn để nhờ ông giáo giữ lại cho con trai.

Có hôm, lão xin Binh Tư ít bả chó, làm cho ông giáo hiểu lầm.

Nhưng rồi cái chết tức tưởi của ông xảy ra làm cả làng không hiểu vì sao. Chỉ có ông giáo và Binh Tư là hiểu rõ lí do.”

(Vũ Tiến Quỳnh)

Xem thêm:  Soạn văn bài: Quá trình văn học và phong cách văn học
Topics #cậu Vàng #con chó #lão hạc #nam cao #truyện ngắn Lão Hạc