Soạn văn chương trình Ngữ văn 10

Hướng dẫn

Để hỗ trợ người học trong việc tìm hiểu đoạn trích Hưng Đạo Đại Vương , Webvanmau.com.edu sẽ giới thiệu đến các bạnsoạn văn Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Các bạn hãy cùng tham khảo nhé!

Câu 1: Anh (chị) rút ra được điều gì qua lời trình bày của Trần Quốc Tuấn với vua về kế sách giữ nước?

Trần Quốc Tuấn đã bàn với vua về kế sách giữ nước, theo ông muốn đánh đuổi giặc khỏi bờ cõi thì trước hết cần phải có sự đoàn kết sức mạnh của cả dân tộc, thể hiện rõ nét qua câu nói “…có được đội quân một lòng như cha con thì mới dùng được..”

Muốn chống giặc cần phải căn cứ vào thời thế, việc dụng binh cũng cần sử dụng một cách linh hoạt, ứng biến với từng hoàn cảnh mà không phải tuân theo những khuôn mẫu có trước.

Muốn tận dụng sức mạnh của toàn dân trong cuộc kháng chiến chống ngoại xâm thì cần khoan thư sức dân, triều đình cần phải chăm lo cho đời sống sản xuất và tinh thần để người dân có ấm no hạnh phúc. Theo Trần Quốc Tuấn thì đó chính là thượng sách giữ nước.

Qua lời khuyên của Trần Quốc Tuấn với nhà vua ta không chỉ thấy được sự mưu lược toàn tài mà còn thấy được tấm sâu sắc của ông.

Xem thêm:  Soạn văn bài Luyện từ và câu: Tính từ (tiếp theo)

Câu 2: Chi tiết Trần Quốc Tuấn đem lời cha dặn ra khỏi ý hai người gia nô cùng hai người con và những phản ứng của ông khi nghe câu trả lời của họ có ý nghĩa như thế nào?

Khi Trần Quốc Tuấn mang lời cha dặn ra hỏi những người con và người nô bộc nhằm mục đích xác định tâm tư, phân loại giữa kẻ hiền tài và người bạc nhược.

Đối với câu trả lời của những người nô bộc là Dã Tượng và Yếu Kiêu Trần Quốc Tuấn cho là phải và có ý cảm phục, khen ngợi tấm lòng trung thành của 2 người.

Đối với người con trai Hưng Vũ Vương, câu trả lời làm cho Trần Quốc Tuấn vui vẻ và ngầm đồng tình vì cho là phải.

Đối với câu trả lời của người con Hưng Nhượng Vương, Trần Quốc Tuấn cho rằng đó là bất trung, đây cũng là lí do vì sao ông đùng đùng nổi giận và có ý định xử tội con trai và cương quyết không chịu cho Hưng Nhượng Vương nhìn mặt mình lần cuối.

Ý nghĩa:

này của Trần Quốc Tuấn thể hiện được sự ngay thẳng, cương trực của Trần Quốc Tuấn khi ông một lòng trung với vua, với triều đại mà không mảy mai có ý định tư thù . Nói cách khác, ông luôn đặt lợi ích của quốc gia lên trên lợi ích của , .

Xem thêm:  Soạn văn bài Tập đọc: Bản tin

Đồng thời, qua hành động mang lời dặn của cha hỏi con trai và những người nô bộc thể hiện tính cách quyết đoán, chân thành mà không kém phần nghiêm khắc trong việc dạy dỗ và con cái.

Câu 3: Đoạn trích đã làm nổi bật những đặc điểm gì về nhân cách và công lao của Trần Quốc Tuấn? Chỉ ra sự khéo léo của tác giả trong nghệ thuật khắc họa chân dung nhân vật?

Qua đoạn trích Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn thể hiện chân thực tấm lòng trung quân ái quốc ở vị tướng lĩnh tài ba này. Trần Quốc Tuấn lắng nghe lời căn dặn của cha nhưng lòng thì không cho là phải, ông luôn lấy tấm lòng trung thành, tinh thần yêu nước sâu sắc để đối đãi, xử sự.

Có thể nói tấm lòng trung hiếu của Trần Quốc Tuấn được đặt trong thử thách, mâu thuẫn giằng xé giữa với cha và chữ trung với đất nước. Tuy nhiên, đến cuối cùng bằng tình yêu nước, trách nhiệm với quốc gia thì Trần Quốc Tuấn đã quyết định đặt chữ trung lên trên chữ hiếu, đặt lợi ích quốc gia lên trên lợi ích .

Câu 4: Anh (chị) có nhận xét gì về nghệ thuật kể chuyện trong đoạn trích?

Đoạn trích Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn có nghệ thuật kể chuyện vô cùng đặc sắc theo lối đảo ngược , điểm bắt đầu của câu chuyện là khi Hưng Đạo Vương ốm nặng sau đó câu chuyện được ngược dòng nói về hoàn cảnh cũng như xuất thân đặc biệt của ông.

Xem thêm:  Phân tích đoạn trích Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn

Lối kể chuyện tự nhiên, hấp dẫn nhân vật được tái hiện sống động, chân thực mang đến sức hút đặc biệt của đoạn trích đối với độc giả.

Theo Webvanmau.com

Topics #bản thân #cá nhân #chữ hiếu #cuộc sống #gia đình #giáo dục #giới thiệu #hành động #hạnh phúc #Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn #lòng yêu nước #mục đích #thời gian #tình yêu #Trần Quốc Tuấn