Soạn văn bài Ôn tập giữa học kì I – Tiết 6

Câu 1 (trang 97 sgk Tiếng Việt 5): Thay những từ in đậm trong đoạn văn dưới đây bằng các từ đồng nghĩa cho chính xác hơn:

Hoàng chén nước bảo ông uống. Ông đầu Hoàng và bảo: "Cháu của ông ngoan lắm! Thế cháu đã học bài chưa?" Hoàng nói với ông: "Cháu vừa thực hành xong bài tập rồi ông ạ!"

Trả lời:

Hoàng bưng chén nước bảo ông uống. Ông xoa đầu Hoàng và bảo: "Cháu của ông ngoan lắm! Thế cháu đã học bài chưa?" Hoàng nói với ông: "Cháu vừa làm xong bài tập rồi ông ạ!"

Câu 2 (trang 97 sgk Tiếng Việt 5): Tìm từ trái nghĩa thích hợp với mỗi ô trống.

Trả lời:

a) Một miếng khi đói bằng một gói khi no.

b) Đoàn kết là sống, chia rẽ là chết.

c) Thắng không kiêu, bại không nản.

d) Nói lời phải giữ lấy lời

Đừng như ong bướm đậu rồi lại bay.

e.

Xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người.

Câu 3 (trang 98 sgk Tiếng Việt 5): Đặt câu để phân biệt hai từ đồng âm: giá (giá tiền) – giá (giá để đồ vật).

Trả lời:

– Giá tiền của quyển sách được in ở bìa sau.

– Em có một giá sách rất xinh.

Câu 4 (trang 98 sgk Tiếng Việt 5): Đặt câu với mỗi nghĩa dưới đây của từ đánh:

Xem thêm:  Ôn Tập 1 Tiếng Việt Lớp 4 Giữa Kì 2

a) Làm đau bằng cách dùng tay hoặc dùng roi, gậy,… đập vào thân người.

b) Dùng tay làm cho phát ra tiếng nhạc hoặc âm thanh.

c) Làm cho bề mặt sạch hoặc đẹp ra bằng cách xát, xoa.

Trả lời:

a) Tráng sĩ dùng roi đánh vào mông ngựa, giục nó phi nhanh hơn.

b) Bạn Lan đánh đàn rất giỏi.

c) Bố đang đánh bóng đôi giày.

Topics #Tốt gỗ hơn tốt nước sơn