Soạn văn bài Tập đọc: Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà

Câu 1 (trang 70 sgk Tiếng Việt 5): Những chi tiết nào trong bài thơ gợi lên hình ảnh một đêm trăng vừa tĩnh mịch vừa sinh động trên công trường sông Đà?

Trả lời:

– Một đêm trăng vừa tĩnh mịch vừa sinh động trên công trường sông Đà được thể hiện qua các câu thơ giàu hình ảnh, giàu màu sắc:

"Một đêm trăng chơi vơi

Tôi đã nghe tiếng ba-la-lai-ca

Một cô gái Nga mái tóc màu hạt dẻ".

Và: "Cả công trường say ngủ cạnh dòng sông

Những tháp khoan nhô lên trời ngẫm nghĩ

Những xe ủi, xe ben sánh vai nhau nằm nghỉ

Chỉ có tiếng đàn ngân nga

Với một dòng trăng lấp loáng sông Đà".

Câu 2 (trang 70 sgk Tiếng Việt 5): Tìm một hình ảnh đẹp trong bài thơ thể hiện sự gắn bó giữa với thiên nhiên trong đêm trăng bên sông Đà.

Trả lời:

– Hình ảnh đẹp thể hiện sự gắn bó giữa con người với thiên nhiên, theo em là:

"Trên sông Đà

Một đêm trăng chơi vơi

Tôi đã nghe tiếng ba-la-lai-ca

Một cô gái Nga tóc màu hạt dẻ

Ngón tay đan trên những sợi dây đồng".

Và: "Chỉ còn tiếng đàn ngân nga

Với một dòng trăng lấp loáng sông Đà".

Câu 3 (trang 70 sgk Tiếng Việt 5): Những câu thơ nào trong bài thơ sử dụng phép nhân hóa?

Xem thêm:  Quê hương, đất nước Việt Nam trong thơ Nguyễn Trãi, Nguyễn Khuyến và những nhà thơ khác.

Trả lời:

* Những câu thơ sử dụng phép nhân hóa:

– Cả công trường say ngủ cạnh dòng sông.

– Những tháp khoan nhô lên trời ngẫm nghĩ.

– Những xe ủi, xe ben sánh vai nhau nằm nghỉ.

– Biển sẽ nằm bỡ ngỡ giữa coa nguyên.

– Sông Đà chia ánh sáng đi muôn ngả.

Câu 4 (trang 70 sgk Tiếng Việt 5): Học thuộc lòng bài thơ.

Trả lời:

.

Topics #con người #học sinh #Sông Đà #tự học