Soạn văn bài Ôn tập cuối học kì II – Tiết 4

Câu 1 (trang 164 sgk Tiếng Việt 5): Dưới đây là một câu chuyện em đã học từ lớp 3. Giả sử em là một chữ cái (hoặc một dâu câu) làm thư kí cuộc họp, em hãy viết biên bản cuộc họp ấy:

Loading...

Cuộc họp của chữ viết

Vừa tan học, các chừ cái và dấu câu đã ngồi lại họp. Bấc Chữ A dõng dạc mờ đầu:

– Thưa các bạn! Hôm nay, chúng ta họp để tìm cách giúp đỡ em Hoàng. Hoàng hoàn toàn không biết chấm câu. Có đoạn văn em viết thế này: "Chú lính bước vào đầu chú. Đội chiếc mũ sắt dưới chân. Đi đôi giày da trên trán lâm tâm mồ hôi."

Có tiếng xì xào:

– Thế nghĩa là gì nhỉ?

"Nghĩa là thê này: "Chú lính bước vào. Đầu chú đội chiếc mũ sắt. Dưới chân đi đôi giày da. Trên trán lâm tấm mồ hôi."

Tiếng cười rộ lên. Dấu Chấm nói:

– Theo tôi, tất cà là do cậu này chẳng bao giờ để ý đến dấu câu. Mỏi tay chỗ nào, cậu ta chấm chỗ ấy.

Cả mấy dấu câu đều lắc đầu:

– Ẩu thế nhỉ!

Bác Chữ A đề nghị:

– Từ nay, mỗi khi em Hoàng định chấm câu, anh Dấu Chấm cần yêu cầu Hoàng đọc lại câu văn một lần nữa đã. Được không nào?

Phỏng theo TRẦN NINH HỒ

Trả lời:

Xem thêm:  Soạn văn bài: Tiếng mẹ đẻ nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức (Nguyễn An Ninh)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN CUỘC HỌP CỦA CHỮ VIẾT

1. , địa điểm.

– Thời gian: 16 giờ 30 phút, ngày 18/5/2006.

– Địa điểm: lớp 5C, Hùng Vương.

2. Thành viên tham dự: các chữ cái và dấu câu

3. Chủ tọa, thư kí:

– Chủ tọa: bác Chữ A

– Thư kí: Chữ C

4. Nội dung cuộc họp:

– Bác Chữ A phát biểu: Mục đích cuộc họp — tìm cách giúp đỡ Hoàng không biết chấm câu. Tình hình : Vì Hoàng hoàn toàn không biết chấm câu nên đã viết những câu rất vô nghĩa.

– Anh Dấu Chấm phân tích nguyên nhân: Khi viết, Hoàng không để ý đến các dấu câu, mỏi tay chỗ nào, chấm chỗ ấy.

– Đề nghị của Bác Chữ A và cách giải quyết, phân việc: Từ nay, mỗi khi Hoàng định chấm câu, Anh Dấu Chấm phải yêu cầu Hoàng đọc lại câu vàn. Anh Dấu Chấm có trách nhiệm giám sát Hoàng thực hiện nghiêm túc điều này.

– Tất cả các chữ cái và dấu câu tán thành ý kiến cùa chủ tọa.

– Cuộc họp kết thúc vào 17 giờ 30 phút, ngày 18/5/2006.

Người lập biên bản kí     Chủ tọa kí

      Chữ C              Chữ A

Ứng dụng VĂN MẪU TỔNG HỢP trên điện thoại với hơn 30k bài văn mẫu hay nhất, giải bài tập SGK, soạn văn đầy đủ chi tiết. Hãy tải App ngay để chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn nhé!

Nếu thấy bài viết hay, hãy động viên và chia sẻ ban biên tập! Các bình luận không phù hợp sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Xem thêm:  Kể ngắn gọn truyện Sự tích Hồ Gươm
Loading...
Topics #hiện nay #thời gian #trường tiểu học