Soạn văn bài Chính tả: Nhớ – viết: Ê-mi-li, con…

Câu 1 (trang 55 sgk Tiếng Việt 5): Nhớ – viết: Ê-mi-li, con…

Loading...

Trả lời:

tự viết.

Câu 2 (trang 55 sgk Tiếng Việt 5): Tìm những tiếng có chưa ưa hoặc ươ trong hai khổ thơ dưới đây. Nêu nhận xét về cách gi dấu thanh ở các tiếng ấy (Tiếng Việt 5, tập 1, trang 60).

Trả lời:

Những tiếng có ưa hoặc ươ trong đoạn là:

– ưa: lưa, thưa, mưa, giữa. Dấu thanh đặt ngay trên (hoặc dưới) chữa cái ư.

– ươ: tưởng, nước, ngược. Dấu thanh đặt ngay trên (hoặc dưới) chữa cái ơ.

Câu 3 (trang 56 sgk Tiếng Việt 5): Tìm tiếng có chưa ưa hoặc ươ thích hợp với mỗi chỗ trống trong thanh ngữ, tục ngữ dưới đây:

– Cầu được, … thấy.

– Năm nắng, … mưa.

– … chảy đá mòn.

– … thử vàng, gian nan thử sức.

Trả lời:

– Cầu được, ước thấy.

– Năm nắng, mười mưa.

– Nước chảy đá mòn.

– Lửa thử vàng, gian nan thử sức.

Ứng dụng VĂN MẪU TỔNG HỢP trên điện thoại với hơn 30k bài văn mẫu hay nhất, giải bài tập SGK, soạn văn đầy đủ chi tiết. Hãy tải App ngay để chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn nhé!

Nếu thấy bài viết hay, hãy động viên và chia sẻ ban biên tập! Các bình luận không phù hợp sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Xem thêm:  Viết một bài văn với chủ đề không thể sống thiếu tình bạn
Loading...
Topics #học sinh