Soạn văn bài Chính tả: Nghe – viết: Quê hương ruột thịt

Câu 1 (trang 78 sgk Tiếng Việt 3): Chỉ ra những chữ viết hoa trong bài chính tả

Trả lời:

Trong bài chính tả có các chữ viết hoa là: Quê (trong đầu bài), Chị Sứ, Chính và tên tác giả Anh Đức.

Các chữ này phải viết hoa vì hoặc là đứng ở đầu câu hoặc là chỉ tên riêng của người như: Sứ, Anh Đức.

Câu 2 (trang 78 sgk Tiếng Việt 3): Tìm 3 từ chứa tiếng có vần oai, 3 từ có vần oay.

Trả lời:

Vần oai: củ khoai, loài người, khoan khoái.

Vần oay: ngoáy tai, hí hoáy, loay hoay.

Xem thêm:  Soạn văn bài: Tuyên Ngôn Độc Lập (Hồ Chí Minh)
Topics #quê hương