Tuyên bố thế giới về sự sống còn quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em là một văn bản mang tính thời sự cao. Đó là một sự tuyên bố đanh thép về quyền lợi của trẻ em và cần phải có những để có thể đảm bảo một tương lai tốt đẹp nhất cho tất cả trẻ em. Để nắm vững được bài hơn nữa thì chúng ta hãy cùng nhau đi vào bài soạn ngay dưới đây:

Soạn bài Tuyên bố thế giới về sự sống còn quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em

Bài làm

Bố cục

– Phần 1 (từ đầu cho đến chỗ “thu nhận thêm những kinh nghiệm mới”): Đây chính là phần mở đầu. Ở phần này cũng đã khẳng định sự cấp thiết và cần thiết của hành động, đồng thời cũng đã lại đảm bảo tương lại tốt đẹp cho tất cả trẻ em.

– Phần 2 (tiếp theo đến “phải đáp ứng”): Thể hiện được những thách thức mà nhiệm vụ này đặt ra.

– Phần 3 (phần tiếp theo cho đến chỗ tái phân bổ các tài nguyên đó): Phần này cũng đã nói lên những cơ hội cần nắm bắt để thực hiện được những quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em.

– Phần 4 (là đoạn còn lại): Nêu lên những nhiệm vụ cụ thể cần phải làm để thực hiện quyền được bảo vệ cũng như để phát triển của trẻ em.

I. Hướng dẫn soạn bài

Câu 1. Văn bản này (gồm 17 mục) được bố cục thành mấy phần? tính hợp lí, chặt chẽ của bố cục văn bản.

Có thể thấy được chính văn bản Tuyên bố thế giới về sự sống còn, nói về những quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em gồm 17 mục. Nhận thấy được ở ngoài phần tuyên bố về mục đích tham dự được những Hội nghị cấp cao thế giới về trẻ em, đồng thời cũng có được một sự nhận thức về nhu cầu, và đó cũng chính là một quyền được chăm sóc cũng như phát triển của trẻ em. Toàn bộ văn bản được bố cục thành ba phần rõ ràng:

Xem thêm:  Em hãy tưởng tượng đóng vai là người hàng xóm của Vũ Nương trong Chuyện Người Con Gái Nam Xương

– Phần Sự thách thức: Ở phần này cũng đã phân tích thực trạng cuộc sống của trẻ em trên thế giới (đó chính là trẻ em trước hiểm hoạ và bạo lực, trẻ em trong thảm hoạ đói nghèo, những sự khủng hoảng kinh tế, dịch bệnh, ma tuý…);

– Phần Cơ hội: Tác phẩm cũng đã chỉ ra những điều kiện thuận lợi của bối cảnh quốc tế ở ngay trong việc thúc đẩy việc chăm sóc cũng như để có thể bảo vệ quyền trẻ em;

– Phần Nhiệm vụ: Chúng ta xác định những nhiệm vụ mà chúng ta cần phải thực hiện của từng quốc gia, từng cộng đồng quốc tế vì sự sống còn. Đó cũng chính là những quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em.

>>> Ta nhận thấy được 3 phần của văn bản này có quan hệ chặt chẽ với nhau. Ở ngay trên hai phần trước là cơ sở, đồng thời cũng chính là một căn cứ để rút ra những nội dung ở phần sau.

Soạn bài Tuyên bố thế giới về sự sống còn quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em

Câu 2. Ở phần “Sự thách thức”, bản Tuyên bố đủ nêu lên thực tế cuộc sống của các em trên thế giới ra sao? Nhận thức, tỉnh cảm của em khi đọc phần này như thế nào?

Nhận xét thấy được ở trong phần “sự thách thức”, bản Tuyên bố đã nêu lên thực tế cuộc sống của trẻ em trên thế giới rõ ràng và cụ thể, đầy đủ. Thực sự thì đó cũng chính là tình trạng bị rơi vào hiểm họa, cuộc sống khổ cực nhiều mặt.

– Khi trẻ em cũng lại trở thành nạn nhân chiến tranh và bạo lực, trở thành nạn nhân của sự phân biệt chủng tộc, sự xâm lược của sự chiếm đóng, thôn tính của nước ngoài.

– Trẻ em luôn luôn phải chịu đựng những thảm họa của đói nghèo, chịu sự khủng hoảng kinh tế, của tình trạng vô gia cư hay đó chính là những dịch bệnh, mù chữ, môi trường xuống cấp.

Xem thêm:  Dàn ý nghị luận xã hội về: Rừng vàng biển bạc

– Ta nhận thấy được cũng có rất nhiều trẻ em chết mỗi ngày do suy dinh dưỡng và bệnh tật.

Câu 3. Qua phần “Cơ hội”, em thấy việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong bối cảnh thế giới hiện nay có những điều kiện thuận lợi gì?

Trong bối cảnh quốc tế hiện nay có được những điều kiện thuận lợi cơ bản để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, cũng như các nhiệm vụ chăm sóc trẻ em. Tất cả điều kiện thuận lợi này lại được chỉ ra trong phần “Cơ hội”, cụ thể như sau:

– Chỉ ra được một mối liên kết về phương tiện, mối liên kết giữa kiến thức giữa các quốc gia: công ước về quyền trẻ em.

– Không chỉ vậy mà chính sự hợp tác và đoàn kết quốc tế mở ra những khả năng giải quyết những vấn đề liên quan đến việc phát triển kinh tế, đồng thời là các vấn đề liên quan như: ngăn chặn dịch bệnh, giải trừ quân bị, tăng cường phúc lợi trẻ em.

Câu 4.Ở phần “Nhiệm vụ”, bản Tuyên bố đã nêu lên khá nhiều điểm mà từng quốc gia và cả cộng đồng quốc tế cần phải nỗ lực phối hợp hành động, hãy phân tích tính chất toàn diện của nội dung phần này.

Ở trong phần “nhiệm vụ” của bản tuyên bố đã nêu lên khá nhiều điểm mà từng quốc gia cũng như của cả cộng đồng quốc tế cần phải nổ lực phối hợp hành động. Ta như thấy được ở phần 4 nhiệm vụ này thì các nhiệm vụ được nêu ra có tính chất cụ thể, toàn diện. Đó chính là từ tăng sức khỏe và chế độ dinh dưỡng đến phát triển nền giáo dục cho chính trẻ em. Hay đó cũng chính từ các đối tượng cần quan tâm hàng đầu như các trẻ tàn tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cho đến vấn đề trẻ em quyền bình đẳng nam nữ đến khuyến khích trẻ em luôn luôn ưa thích cũng như tham gia vào sinh hoạt văn hóa xã hội.

Xem thêm:  Phân tích nhân vật lão Hạc trong tác phẩm cùng tên của nhà văn Nam Cao

Câu 5. Người đọc chúng ta nhận thấy được chính bản tuyên bố cho chúng ta thấy được tầm quan trọng, đó cũng chính là một tính cấp bách, tính toàn cầu của nhiệm vụ vì sự sống còn, đó cũng lại còn là quyền được bảo vệ, phát triển của trẻ em. Ngay trên tinh thần vì tương lai của nhân loại thì bản Tuyên bố đã đưa ra những nhiệm vụ cũng là chiến lược phải có những hành động một cách toàn diện cho từng quốc gia và cộng đồng quốc tế. Thực sự công việc này còn đòi hỏi sự quan tâm của từng , của từng trong mỗi cộng đồng.

Luyện tập

Câu hỏi (Sách giáo khoa trang 36): Nêu lên những ý kiến về sự quan tâm, chăm sóc của chính quyền địa phương, cũng như của các tổ chức xã hội nơi em ở hiện nay đối với trẻ em.

Các em liên hệ với thực tế ở địa phương để trả lời câu hỏi này.

Sau bài học thì mỗi học sinh hiểu được tầm quan trọng của vấn đề bảo vệ và chăm sóc trẻ em trong bối cảnh thế giới hiện nay cũng như đó là sự quan tâm của cộng đồng quốc tế đối với vấn đề này. Hi vọng bài soạn văn trên cũng giúp cho các em học thật tốt.

Minh Minh

Sau đây là một số bài soạn có trong chương trình văn 9, các em có thể tham khảo thêm:

Soạn bài Xưng hô trong hội thoại

Soạn bài Sự phát triển của từ vựng

Soạn bài

Soạn bài Đoàn Thuyền Đánh Cá

Soạn bài

Soạn bài

Soạn bài

Topics #bảo vệ môi trường #cá nhân #chiến tranh #Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh #Chuyện người con gái Nam Xương #cơ hội #cuộc sống #Đồng chí #gia đình #giáo dục #hành động #hiện nay #học sinh #môi trường #mục đích #Người con gái Nam Xương #Những ngôi sao xa xôi #phân tích