Soạn bài: Trợ từ, thán từ lớp 8

Hướng dẫn

Soan bai: Tro tu, than tu. Hướng dẫn soạn bài: Trợ từ, thán từ lớp 8 là hệ thống lời giải chi tiết nhằm mang đến cho người học quá trình thuận lợi và dễ dàng nhất.

I. Kiến thức cơ bản

1. Trợ từ

Câu 1: Nghĩa của các câu có chỗ khác nhau:

– Nó ăn hai bát cơm: Nói lên sự việc khách quan

– Nó ăn những hai bát cơm: ngoài ý nghĩa là sự việc khách quan ra thì còn nhấn mạnh, đánh giá việc nó ăn 2 bát cơm là nhiều.

– Nó ăn có hai bát cơm: đánh giá việc nó ăn 2 bát cơm là ít, không đạt mức bình thường.

Câu 2: Các từ “những”, “có” ở các câu trong mục 1 là dùng để đánh giá, nhấn mạnh sự vật, sự việc được nói đến trong câu.

2. Thán từ

a.

– “Này” là tiếng thốt ra để gây sự chú ý của người đối thoại.

– “A” trong trường hợp này là tiếng thốt ra để biểu thị sự tức giận khi nhận ra một điều gì đó không tốt.

– “Vâng” là thể hiện sự đáp trả lời người khác.

b. Các từ ấy có thể làm thành một câu độc lập.

Các có thể dùng cùng những từ khác làm thành một câu hoặc thường đứng đầu câu.

II. Luyện tập

Câu 1: Các câu có trợ động từ là

a. Chính

a. Ngay

a. Là

i. Những

Xem thêm:  Soạn văn bài: Mùa xuân của tôi - Vũ Bằng

Câu 2: Giải thích nghĩa của từ.

a. Lấy: từ dùng để nhấn mạnh mức tối thiểu, không yêu cầu hơn

b. – Nguyên: chỉ có như thế, không có gì thêm, gì khác.

– Đến: từ biểu thị ý nhấn mạnh về tính chất bất thường của một hiện tượng để làm nổi bật mức độ cao của một việc.

c. Cả: Từ biểu thị ý nhấn mạnh về mức độ cao hơn.

d. Cứ: Từ biểu thị ý nhấn mạnh thêm về sắc thái khẳng định, không kể khách quan như thế nào.

Câu 3: Chỉ ra các thán từ.

a. này, à

b. ấy

c. vâng

d. chao ôi

e. hỡi ơi

Câu 4: Nghĩa của các thán từ:

– Ha ha: từ gợi tả tiếng cười to tỏ ý thoải mái.

– Ái ái: tiếng thốt lên khi bị đau đột ngột.

– Than ôi: biểu thị sự đau buồn, thương tiếc.

Câu 5: Ý nghĩa câu tục ngữ “Gọi dạ bảo vâng” khuyên bảo chúng ta cách dùng thán từ gọi đáp biểu thị sự lễ phép.

TỪ KHÓA TÌM KIẾM

TRỢ TỪ, THÁN TỪ

SOẠN VĂN TRỢ TỪ THÁN TỪ

HƯỚNG DẪN SOẠN VĂN TRỢ TỪ, THÁN TỪ

Theo Webvanmau.com

Topics #học tập #Từ ấy