Sọan bài Trả bài tập làm văn số 1 – Lớp 10

Hướng dẫn

Sọan bài Trả bài tập làm văn số 1 – lớp 10

I. Hoạt động trên lớp

1. Thảo luận dưới sự hướng dẫn của nhằm:

_ Xác định yêu cầu đặt ra đối với bài viết. Cụ thể là:

+ Cần nêu những cảm xúc, chân thực trước sự vật, sự việc, hiện tượng đời sống hoặc nhân vật, tác phẩm.

+ Xác định đối tượng của bài viết, chia sẻ chân thực những của mình.

_ Xác định phương hướng làm bài:

+ Nêu lên những cảm xúc, suy nghĩ cụ thể. Sắp xếp các ý theo một trình tự rõ ràng, mạch lạc.

+ , triển khai các ý một cách hợp lí để bài viết phong phú, sinh động, không nghèo nàn và khô khan.

+ Lời văn cần ngắn gọn, xúc tích để bài viết thực sự khơi dậy được những suy nghĩ và cảm xúc trong lòng người đọc.

_ Đối chiếu với những yêu cầu và bài làm thực tế để nhận ra những ưu điểm cũng như hạn chế để phát huy và khắc phục cho những bài viết sau đó.

2. Giáo viên nhận xét các bài làm trước lớp

+ Rút ra những kinh nghiệm bổ ích, đặc biệt về những điều có liên quan tới bài văn của .

+ Học sinh cần tiếp thu, lĩnh hội những ý hay, lời văn đẹp của các bạn để phục vụ cho sự tiến bộ trong những bài viết sau.

Xem thêm:  Nhận xét về cặp mắt của chị em Thúy Kiều

II. Công việc ở nhà

1. Sửa chữa những sai sót cụ thể trong bài viết (Về các mặt nhận thức đề bài, bố cục, chính tả, dùng từ, đặt câu…)

2. Xây dựng lại dàn ý chi tiết và viết lại ít nhất là một đoạn văn trong bài viết

3. Lưu bài viết trong hồ sơ để tham khảo và rút kinh nghiệm cho các bài làm văn tiếp theo.

Theo Webvanmau.com

Topics #Cảm nghĩ #cô giáo #học sinh #học tập #phân tích #suy nghĩ #thầy cô #thầy cô giáo