Soạn bài: Tóm tắt văn bản tự sự lớp 8

Hướng dẫn

Soạn van Tom tat van ban tu su. Soạn bài: Tóm tắt văn bản tự sự lớp 8 sẽ cung cấp hệ thống lời giải chi tiết nhằm hỗ trợ cho người học trong quá trình tìm hiểu bài học.

I. Thế nào là tóm tắt văn bản tự sự?

1. Tóm tắt văn bản tự sự là dùng lời của mình trình bày một cách ngắn gọn, trung thành nội dung chính ( bao gồm sự việc tiêu biểu và nhân vật quan trọng) của văn bản tự sự.

2. Tóm tắt văn bản tự sự để nắm bắt nội dung toàn bộ văn bản một cách dễ dàng, giúp người đọc không bỏ sót nội dung và hiểu rõ hơn về tác phẩm.

II. Cách tóm tắt văn bản tự sự

1. Những yêu cầu đối với văn bản tóm tắt.

Văn bản trên tóm tắt về truyền thuyết “, Thùy Tinh” vì nội dụng của nó liên quan đến tác phẩm mà chúng ta đã được học.

Về độ dài: ngắn hơn

Về lời văn: dễ hiểu hơn

Về số lượng nhân vật, sự việc: ít hơn, cô đọng hơn.

2. Yêu cầu

– Đảm bảo tính khách quan, trung thành đối với nội udng văn bản tự sự

– Đảm bảo tính hoàn chỉnh: bản tóm tắt phải giúp người đọc hình dung được toàn bộ câu chuyện.

3. Các bước tóm tắt văn bản tự sự

Bước 1: Đọc kĩ văn bản, hiểu đúng chủ đề

Bước 2: Xác định nội dung chính

Bước 3: Sắp xếp nội dung theo trình tự hợp lí

Bước 4: Viết thành văn bản tóm tắt

Xem thêm:  Nghị luận xã hội về lòng tự trọng- Văn 11

III. Luyện tập

Thực hành các bước tóm tắt truyện “

– Các sự việc: Nhà nghèo, thiếu sưu thuế/Anh Dậu bị trả về như xác chết, chăm sóc/Bọn cai lệ xông vào tróc nã sưu thuế/ liều mạng chống trả.

– Luyện tập viết đoạn .

TỪ KHÓA TÌM KIẾM

TÓM TẮT VĂN BẢN TỰ SỰ

VĂN BẢN TỰ SỰ

TOM TAT VAN BAN TU SU

Theo Webvanmau.com

Topics #chị dậu #Sơn Tinh #Tức nước vỡ bờ #văn tóm tắt