Soạn bài: Sự phát triển của từ vựng

Hướng dẫn

Soan bai Su phat trien cua tu vung. Soạn bài: Sự phát triển của từ vựng

I. Kiến thức cơ bản

1. Từ “kinh tế” trong văn bản thơ là một cách rút gọn đặc biệt. Thực tế nó có nghĩa là kinh bang tế thế có nghĩa là trị nước cứu đời chứ không phải là một lĩnh vực của đời sống xã hội như mà chúng ta đã từng biết.

2. Nhận xét: Nghĩa của từ thể phải nhất thành bất biến, tức là nó có thể thay đổi nghĩa, tùy thuộc vào hoàn cảnh giao tiếp; nó có thể mất đi nét nghĩa nào đó cũng có thể thêm vào nét nghĩa nào đó.

3. Xuân:

– Nghĩa gốc: mùa chuyển tiếp từ mùa đồng sang mùa hạ, thời tiết khá dễ chịu, ấm và là thời điểm mở đầu một năm mới

– Nghĩa chuyển: chỉ sức trẻ, , thời mà còn người sung sức trong mọi hoạt động.

Tay:

– Nghĩa gốc: Bộ phận gắn liền trên cơ thể , từ vai cho tới các ngón tay, có tác dụng là cầm, nắm.

– Nghĩa chuyển: Người chuyên hoạt động giỏi về một lĩnh vực nào đó, một môn thể thao hay cũng có thể là nghề nghiệp ….,

4. Sự chuyển nghĩa của từ thường được diễn ra theo hai kiểu quan hệ: ẩn dụ và hoán dụ.

– Theo quan hệ ẩn dụ thì giữa nghĩa gốc và nghĩa chuyển có mối liên hệ tương đồng.

– Theo quan hệ hoán dụ thì giữa nghĩa gốc và nghĩa chuyển có liên hệ gần nhau.

Xem thêm:  Tả một em bé đang tập đi

II. Rèn luyện kỹ năng

1. Từ chân được dùng với nghĩa gốc ở trong câu a và câu c

Từ chân được dùng với nghĩa chuyển trong câu b và câu d

2. Các từ trà trong trà a-ti-sô, trà hà thủ ô, trả sâm, trà linh chi, trà sen, trà khổ qua, … được dùng với nghĩa chuyển theo phương thức ẩn dụ.

3. Trong các từ điện, nước, xăng … thì từ được dùng với nghĩa chuyển theo phương thức ẩn dụ: đây là những dụng cụ đo có hình thức giống .

4. Các từ trên có rất nhiều nghĩa, vì vậy đó không phải là nghĩa gốc

Ví dụ:

– Ngân hàng: Ngân hàng đề thi, ngân hàng máu, ngân hàng Công thương …

– Vua: vua bóng đá, vua , vua cá….

5. Trong câu thơ: “Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng/ Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ” thì từ “mặt trời” trong câu thứ nhất là nghĩa gốc, trong câu thứ hai là nghĩa chuyển.

6. Tác giả đã dùng biện pháp tu từ ẩn dụ.

Theo Webvanmau.com

Topics #con người #đồng hồ #hiện nay #Tuổi trẻ #xe đạp