Soạn bài Liên kết giữa các đoạn văn trong văn bản lớp 8

Hướng dẫn

Soan bai Lien ket giua cac doan van trong van ban. Soạn bài Liên kết giữa các đoạn văn trong văn bản lớp 8 với hệ thống lời giải chi tiết, đầy đủ sẽ là nguồn tham khảo hữu ích cho quá trình tìm hiểu bài học Liên kết giữa các đoạn văn trong văn bản của người học.

I. Kiến thức cơ bản

A. Tác dụng của việc liên kết các đoạn văn trong văn bản.

1. Hai đoạn văn trong sách giao khoa đều kể về nhà trường, bạn bè nhưng không có mối liên hệ với nhau. Đoạn trước kể về ngày tựu trường nhưng đoạn sau lại kể về việc tác giả ghé lại thăm trường một lần …. nêu cảm tưởng về trường lớp.

2. a. Hai đoạn văn này được viết có thêm tổ hợp từ “trước đó mấy hôm” để bổ sung ý nghĩa cho đoạn văn.

b, Hai đoạn văn đã diễn tả đảm bảo tính mạch lạc của văn bản.

a. Như vậy, tổ hợp “trước đó mấy hôm” là phương tiện chuyển đoạn, để chúng liền ý, liền mạch.

B. Cách liên kết các đoạn văn trong văn bản.

1. Dùng từ ngữ để liên kết các đoạn văn.

a. Hai đoạn văn của Lê Trí Viễn dùng từ ngữ để chuyển đoạn Trước hết, đầu tiên, bắt đầu là làm phương tiện chuyển đoạn. Như vậy, hai đoạn văn có quan hệ liệt kê.

b. Hai đoạn văn của dùng các từ ngữ chỉ sự đối lập, tương phản, đó là: Ngược lại, trái lại, thế mà, tuy vậy… làm phương tiện chuyển đoạn. Hai đoạn văn này dùng các từ: trước đó mấy hôm …. nhưng lần này lại khác làm phương tiện chuyển đoạn.

Xem thêm:  Bình giảng bài thơ “Hoàng hạc lâu” của Thôi Hiệu

c. Từ “ Đó” là đại từ

d. Có những từ ngữ mang ý nghĩa tổng kết như tóm lại, nói tóm lại.

Hai đoạn này có ý nghĩa tổng kết, khái quát, nên từ liên kết để chuyển đoạn là: bấy giờ, nói tóm lại.

2. Dùng câu nối để liên kết các đoạn văn

Câu liên kết hai đoạn văn và Bùi Hiển là: “Ái chà, lại còn chuyện đi học nữa cơ đấy”. Đây là một câu nối.

II. Luyện tập

Câu 1:

a. Nói như vậy

b. Thế mà

c. Cũng cần …. tuy nhiên

Câu 2:

a. Từ đó

b. Nói tóm lại

c. Tuy nhiên

d. Thật khó trả lời

TỪ KHÓA TÌM KIẾM

LIÊN KẾT GIỮA CÁC ĐOẠN VĂN TRONG VĂN BẢN

SOẠN VĂN LIÊN KẾT GIỮA CÁC ĐOẠN VĂN TRONG VĂN BẢN

HƯỚNG DẪN SOẠN VĂN LIÊN KẾT GIỮA CÁC ĐOẠN VĂN TRONG VĂN BẢN

Theo Webvanmau.com

Topics #học sinh #Thanh Tịnh