Tả cành đào ngày tết lớp 6

Đề bài: Ngày tết nhà em có cắm một cành đào để đón xuân. Em hãy...

Tả đầm sen ở làng em lớp 6

Đề bài: Đầu làng em có một đầm sen rất đẹp. Em hãy viết bài văn tả đầm sen ở...

Hãy tưởng tượng và kể lại mười năm sau em trở về ngôi trường đang học hôm nay

Đề bài: Em hãy viết bài văn tưởng tượng và kể lại mười năm sau em trở về ngôi...

Tả cảnh chợ hoa ngày tết lớp 6

Đề bài: Tết đến mọi người cùng nhau xuống chợ hoa mua cho mình những chậu hoa để đón...

Tả cảnh bão lụt khủng khiếp mà em được chứng kiến

Đề bài: Hãy viết bài văn miêu tả cảnh bão lụt khủng khiếp ở quê em hay trận lũ...

Tả lại một lần em đi học về bị trời mưa lớp 6

Đề bài: Em hãy viết bài văn tả lại kỉ niệm một lần em đi học về bị trời mưa ướt hết....

Tự giới thiệu về bản thân mình lớp 6

Đề bài: Em hãy viết bài văn tự giới thiệu về bản thân mình cho các bạn...

Phát biểu cảm nghĩ của em về câu chuyện Chân, tay, tai, mắt, miệng

Đề bài: Anh chị hãy viết bài văn nêu Cảm nghĩ của em về truyện: Chân tay tai mắt...

Cảm nghĩ của em về câu truyện Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng

Đề bài: Anh chị hãy viết bài văn nêu Cảm nghĩ sau khi đọc truyện Thầy Thuốc Giỏi Cốt...

Phát biểu cảm nghĩ của em khi đọc chuyện ngụ ngôn Ếch ngồi đáy giếng

Đề bài: Anh chị hãy viết bài văn nêu Cảm nghĩ sau khi đọc xong tác phẩm Ếch ngồi...