Phân tích những câu ca dao than thân, yêu thương tình nghĩa

Đề bài: Em hãy phân tích những câu ca dao than thân, yêu thương tình nghĩa...

Phân tích đoạn trích Xúy Vân giả dại

Đề bài: Em hãy phân tích đoạn trích Xúy Vân giả dại Thuộc loại hình...

Phân tích bài thơ Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh  Hạo Nhiên đi Quảng Lăng

Đề bài: Em hãy phân tích bài thơ Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi...

Phân tích thơ Hai cư của Ba – sô

Đề bài: Em hãy phân tích những bài thơ Hai cư của nhà thơ Ba – sô Thơ Hai-...

Phân tích đoạn trích Trích diễm thi tập

Đề bài: Em hãy phân tích đoạn trích Trích diễm thi tập Đoạn trích Tựa...

Phân tích văn bản Hiền tài là nguyên khí của quốc gia

Đề bài: Em hãy phân tích văn bản Hiền tài là nguyên khí của quốc gia...

Kể lại một ngày hoạt động của mình văn 6

Đề bài: Một ngày của em bắt đầu và diễn ra như thế nào? Em hãy viết bài văn...

Tả lại buổi lễ chào cờ đầu tuần ở trường em

Đề bài: Em hãy viết bài văn tả lại buổi lễ chào cờ đầu tuần ở trường em. Bài...

Tả cơn mưa rào bất chợt nơi em ở

Đề bài: Tả cảnh trời đang nắng bỗng đổ trận mưa rào ở nơi em ở. Bài làm của một...

Tả nơi em ở vào một ngày mùa đông giá lạnh

Đề bài: Tả lại khu phố hay thôn xóm bản làng nơi em ở vào một ngày mùa...