Hãy giải thích câu nói này của Tố Hữu Ôi là thế nào hỡi bạn

Hướng dẫn

Đề bài: Tố hữu đã từng viết: “ Ôi sống đẹp là thế nào hỡi bạn”. Hãy giải thích câu nói này của Tố Hữu

Mở bài Hãy giải thích câu nói này của Tố Hữu Ôi sống đẹp là thế nào hỡi bạn

Trong cuộc sống, chúng ta cần phải xác định cho mình sống rõ ràng, cần có trong mình một ước mơ, hoài bão. Và có rất nhiều người luôn trăn trở về cách sống đẹp, đúng như Tố Hữu cũng đã từng nói: “ Ôi sống đẹp là thế nào hỡi bạn”.

Thân bài Hãy giải thích câu nói này của Tố Hữu Ôi sống đẹp là thế nào hỡi bạn

Sống đẹp ở đây có thể được hiểu là sống có mục đích, sống có lý tưởng, Tố Hữu luôn trăn trở về cách sống đẹp, sống cho lý tưởng cách mạng, vì mục đích cao cả của dân tộc, chính những lý do đó nó góp phần to lớn làm nên giá trị của một .

Sống đẹp là sống đúng đắn, mang lại cho con người nhiều giá trị to lớn, sống đẹp giúp chúng ta đạt được ước mơ, hoài bão cũng như những giá trị to lớn mà xã hội đề ra.

Tố hữu đã từng viết: “ Ôi sống đẹp là thế nào hỡi bạn”, ở đây được hiểu là ông đang trăn trở về cách sống của mình trước cuộc sống, ông đang hoài niệm và day dứt trước những lý tưởng mà mình phục vụ cho cách mạng, quan niệm của ông về sống đẹp có nghĩa là sống là cần phải biết phụng sự cho đất nước, thể hiện tư tưởng, thái độ của mình trước những điều khó khăn của cuộc sống.

Xem thêm:  Soạn văn bài: Ông đồ (Vũ Đình Liên)

Trước những vấn đề đó Tố Hữu luôn mang lại cho người đọc những giá trị, mang lại nhiều điều có ý nghĩa cho cuộc sống của mình, sống đẹp mang lại cho con người những niềm tin to lớn cho cuộc sống, luôn sáng tạo, phát triển nhiều hơn nữa cho , cải thiện mình mỗi ngày.

Tố Hữu luôn quan niệm cái đẹp là cái có mục đích, có ý nghĩa trong cuộc sống, sống đẹp là thế nào ở thời đất nước đang bị xâm lăng, có lẽ người chiến sĩ cần phải có thái độ, lý tưởng phụng sư cho cuộc sống, cho đất nước. Sống đẹp luôn là sống có mục đích, có đúng đắn, mang lại nhiều điều có ý nghĩa to lớn cho cuộc sống, giá trị sống cho mỗi con người.

Sống luôn phải đi liền với mục đích sống, không ai trong chúng ta mà sống không có mục đích, không có ước mơ cả, sống luôn phải đi liền với ước mơ, hoài bão, đó mới là cuộc đời có ý nghĩa, cuộc sống có giá trị. Sống luôn đi liền với trải nghiệm, thông qua những trải nghiệm đó, con người có thể học hỏi, tiếp thu nhiều điều có giá trị cho cuộc sống của mình.

Sống cần có ý chí, cần có kế hoạch cụ thể, luôn cần phải thể hiện được mục đích của mình trước những vấn đề của cuộc sống, thể hiện sự mến mộ của tất cả mọi người trước cách sống đẹp. Sống đẹp mang lại cho con người nhiều bài học, giá trị, ý nghĩa to lớn trong cuộc đời của mình. Sống có ý chí quyết tâm, luôn sáng tạo và luôn thể hiện được của mình là cách sống đẹp, mỗi chúng ta cần phải cố gắng học hỏi.

Xem thêm:  Nghệ thuật đặc sắc trong nghệ thuật trào phúng của Vũ Trọng Phụng

Ở đây Tố Hữu vẫn đang trăn trở trong cách mạng của mình, ông luôn trăn trở mà tốt nhất cho cách mạng, sống đẹp là cách cho xã hội, mang lại nhiều điều giá trị, ý nghĩa cho cuộc sống của mình, sống luôn thể hiện được mục tiêu, quan niệm của mình trước những vấn đề cao cả của cuộc sống. Luôn thể hiện được tinh thần ham học hỏi, giá trị sống của mình trước cuộc sống.

Sống luôn đi liền với , với mục đích sống. Mỗi người có lý tưởng, có mục đích sống riêng, không ai giống của ai, chính vì thế chúng ta cần rèn luyện để có thể thực hiện được những của mình, học hỏi, rèn luyện và phát triển bản thân mỗi ngày. Luôn đề cao của con người, lối sống ham học hỏi, tìm tòi, sáng tạo trong cuộc sống.

Theo lý tưởng của Tố Hữu trong cách mạng, ông đề cập đến lý tưởng sống của người chiến sĩ trong cách mạng. Tuy nhiên nó cũng đề cập đến vấn đề quan trọng trong cuộc sống, lý tưởng đó luôn tạo ra những điều mới mẻ, tốt nhất cho cuộc đời của mình. Tuy nhiên dựa vào câu nói trăn trở này của Tố Hữu mỗi chúng ta đều có thể dùng để nói về cuộc sống của mình.Mỗi chúng ta cần về cách sống đẹp của mình, mục đích và lý tưởng sống đúng đắn.

Xem thêm:  Hãy kể chuyện một chuyến về quê

Kết luận bài văn Hãy giải thích câu nói này của Tố Hữu Ôi sống đẹp là thế nào hỡi bạn

Câu nói trên của Tố Hữu đã để lại cho người đọc nhiều suy ngẫm về cách sống đẹp, sống có lý tưởng, có mục đích, sống luôn phải có mục tiêu rõ ràng, phải có quan điểm sống đúng đắn, sống luôn đi liền với trải nghiệm, sống có mục đích rõ ràng.

TỪ KHÓA TÌM KIẾM

BINH LUAN VE LONG KHIEM TON CUA CON NGUOI

BÌNH LUẬN VỀ LÒNG KHIÊM TỐN CỦA CON NGƯỜI

EM HAY BINH LUAN VE LONG KHIEM TON CUA CON NGUOI

EM HÃY BÌNH LUẬN VỀ LÒNG KHIÊM TỐN CỦA CON NGƯỜI

Theo Webvanmau.com

Topics #bản thân #con đường #con người #cuộc sống #lối sống #lối sống đẹp #lý tưởng sống #mục đích #niềm tin #quan điểm #sống có ích #sống đẹp #suy nghĩ #tố hữu #ước mơ #ý chí