Hai văn bản tùy bút Một thứ quà của lúa non Cốm () và của tôi ( ) có điểm gì chung về phương thức biểu đạt? Hai văn bản này có được gọi là văn bản trữ tình không? Tại sao?

Hướng dẫn

Đề bài: Hai văn bản tùy bút Một thứ quà của lúa non Cốm (Thạch Lam) và ( Vũ Bằng) có điểm gì chung về phương thức biểu đạt? Hai văn bản này có được gọi là văn bản trữ tình không? Tại sao?

Đoạn trích “Mùa xuân của tôi” được trích từ tùy bút “Thương nhớ mười hai” của tác giả Vũ Bằng, sáng tác năm 1954, đây là tác giả sinh sống và làm việc ở Sài Gòn. Văn bản Mùa xuân của tôi có nội dung chủ đạo, đó chính là nỗi nhớ quê hương, cùng tha thiết của tác giả Vũ Bằng với mùa xuân ở miền Bắc.

Điểm chung của hai văn bản tùy bút Một thứ quà của lúa non- Cốm của tác giả Thạch Lam và Mùa xuân của tôi, tác giả Vũ Bằng, đó chính là đều sử dụng phương thức biểu đạt miêu tả kết hợp với biểu cảm và phương thức tự sự kết hợp với lập luận. Dựa vào nội dung biểu hiện của hai bài tùy bút này ta có thể xếp chúng thuộc văn bản trữ tình. Vì trong cả hai bài tùy bút thì phương thức biểu đạt biểu cảm đóng vai trò vô cùng quan trọng, và có sự chi phối trực tiếp đến các yếu tố khác của bài bút kí,như: tự sự, miêu tả…để cùng hướng đến một chủ đề thống nhất. Đặc điểm của những bài tùy bút này đó chính là văn bản không có cốt truyện, nhân vật hay sự kiện mà chủ yếu là đi bộc lộ cảm xúc, tình cảm,thái độ, , tư tưởng của tác giả

Xem thêm:  Cảm nhận về hình ảnh bà Tú trong bài thơ Thương vợ của Trần Tế Xương

TỪ KHÓA TÌM KIẾM

MÙA XUÂN

MÙA XUÂN CỦA TÔI

MÙA XUÂN CỦA TÔI- VŨ BẰNG

TÙY BÚT MÙA XUÂN CỦA TÔI

MỘT THỨ QUÀ CỦA LÚA NON

Theo Webvanmau.com

Topics #mùa xuân #Mùa xuân của tôi #quan điểm #quê hương #thạch lam #thời gian #tình yêu #Vũ Bằng