Em hãy phát biểu ý kiến của mình và chứng minh ý kiến về đề tài Trên đời, cái gì quý nhất?

Hướng dẫn

Đề bài: Chung minh y kien: Lua gao la quy gia nhat. tổ chức buổi trao đổi về đề tài: Trên đời, cái gì quý nhất? An cho là lúa gạo, Bình cho là vàng bạc, Dung lại bảo là , cuối cùng khẳng định quý nhất là . Em hãy phát biểu ý kiến của mình và chứng minh ý kiến đó trong buổi trao đổi.

Mở bài: Chứng minh ý kiến: Lúa gạo là quý giá nhất

Liệu đã bao giờ bạn tự hỏi rằng trên đời này cái gì quý nhất? Trong buổi trao đổi về đề tài này, có ý kiến cho rằng lúa gạo là quý nhất. Lại có bạn cho rằng vàng bạc quý giá hơn. Một bạn có vẻ hiểu biết hơn khăng khăng quý nhất là thời gian vì nó trôi đi thì sẽ không bao giờ trở lại. Nhưng cuối cùng quý nhất là gì? Có thể nói quý nhất chính là con người.

Thân bài: Chứng minh ý kiến: Lúa gạo là quý giá nhất

Tại sao lại nói như vậy? Tại sao con người lại là điều quý giá nhất trên đời. có thể khẳng định rằng con người quý giá nhất bởi những điều sau đây:

Thứ nhất, con người có thể làm ra lúa gạo. Một vật có trở nên giá trị hay không là ở tác dụng, vai trò của nó đối với một đối tượng.

Xem thêm:  Chứng minh rằng bảo vệ rừng chính là bảo vệ cuộc sống của chúng ta văn hay lớp 8

Gạo lúa đương nhiên là rất quý với con người chúng ta thế nhưng nếu như không có con người thì lúa gạo làm ra cho ai dùng. Đặc biệt lúa gạo chỉ quý đối với những người Châu Á, còn đối với người Châu Âu họ lúa mạch thì gạo chỉ là thứ vất đi. Vì thế không thể coi lúa gạo là thứ quý nhất.

Thứ hai, vàng bạc đúng là rất quý, nó được sử dụng và ưu chuộng rộng rãi khắp các nước trên thế giới. Thậm chí những nước lớn còn thực hiện những cuộc xâm chiếm nước nhỏ để khai thác vàng bạc. Tuy nhiên nếu như không có con người thì vàng bạc cũng đâu có nghĩa lí gí. Nó có giá trị là do con người sử dụng và đặt cho nó giá trị đó. Con người có thể khai thác vàng bạc.

Thứ ba, thời gian quả là một thứ trôi chảy tuyến tính, một đi không trở lại nhưng nếu trái đất vẫn quay, thời gian vẫn trôi mà không có sự xuất hiện của con người thì thời gian ấy cũng không là gì.

Kết bài: Chứng minh ý kiến: Lúa gạo là quý giá nhất

Như vậy có thể thấy, mặc dù ba yếu tố trên rất quý đối với con người nhưng nó chưa phải là điều quý nhất. Có những thứ con người có thể làm ra, có những thứ con người khai thác được và có những thứ chỉ khi có con người nó mới có giá trị. Chính vì con người đặt cho chúng những giá trị đó thì chúng mới được coi là quý. Vì thế con người có vai trò quyết định tất cả. Cho nên con người là điều quý giá nhất.

Xem thêm:  Dàn ý bài: Phân tích bài ca dao “Làm trai cho đáng nên trai Một trăm đám cỗ chẳng sai đám nào”

Theo Webvanmau.com

Topics #con người #lớp em #thầy giáo #thời gian