Em có gì về câu: “ Văn chương là một thứ vũ khí sắc bén, đắc lực mà chúng ta có để vừa tố cáo và thay đổi một thế giới giả dối và tàn ác..”

Hướng dẫn

Đề bài: Suy nghĩ của anh chị về ý kiến của : “ Văn chương là một thứ vũ khí sắc bén, đắc lực mà chúng ta có để vừa tố cáo và thay đổi một thế giới giả dối và tàn ác, vừa làm cho lòng người thêm trong sạch và phong phú hơn.

là vũ khí chiến đấu của mọi thời đại, có thể nói văn chương luôn là vũ khí chiến đấu trên mọi mặt trận của mỗi chúng ta. Như Thạch Lam đã nói: “ Văn chương là một thứ vũ khí sắc bén, đắc lực mà chúng ta có để vừa tố cáo và thay đổi một thế giới giả dối và tàn ác, vừa làm cho lòng người thêm trong sạch và phong phú hơn”.

Văn chương là nghệ thuật giải trí của những người nghệ sĩ, của yêu nghệ thuật, tuy nhiên văn chương cũng luôn là vũ khí sắc bén, đấu tranh trên mọi mặt trận của , văn chương có thể viết lên những điều chân thực, tinh tế trong cách sáng tác và nghệ thuật của , văn chương luôn làm sáng lên tâm trí của những người yêu cái đẹp. Mỗi lời văn, lời thơ đều được tinh tế, chọn lọc trong việc sáng tác, lựa chọn của tác giả về chính tác giả về nhân vật hay trong cách miêu tả của mình.

Xem thêm:  Cảm nghĩ về bài tùy bút Mùa xuân của tôi của Vũ Bằng

Văn chương luôn là vũ khí sắc bén, bởi trong thế hệ cũ, ngoài đấu tranh trên mặt trận tinh thần, con người còn đấu tranh trên cả mặt trận văn nghệ, mỗi lời văn như một vũ khí để phản ánh thời đại, phản chiếu tình hình của một xã hội đó. Mỗi chi tiết và tác phẩm đều góp phần làm nên một giá trị riêng, nó là thứ vũ khí sắc bén, đắc lực cho chúng ta, để tố cáo, phản ánh tội ác của kẻ thù.

Mỗi lời thơ, tác phẩm là vũ khí hiện đại, mang ý nghĩa sâu sắc trong việc phản chiếu, làm mới những nét riêng, đặc sắc hơn trong nghệ thuật giao tiếp, đấu tranh trên mặt tinh thần của con người. Như Thạch Lam đã nhận xét: “ Văn chương là một thứ vũ khí sắc bén, đắc lực mà chúng ta có để vừa tố cáo và thay đổi một thế giới giả dối và tàn ác, vừa làm cho lòng người thêm trong sạch và phong phú hơn.

Văn chương là nghệ thuật, là cái đẹp, tuy nhiên trong kháng chiến, trong đấu tranh, văn chương luôn là nghệ thuật đắc lực cho con người, nó là thứ vũ khí sắc bén của mọi thời đại, hỗ trợ đắc lực trong việc đấu tranh chống lại cái xấu, cái ác, nó luôn hỗ trợ để làm thay đổi một thế giới, làm tố cáo bộ mặt của một đất nước. Mỗi tác phẩm được xây dựng nên đều mang những giá trị riêng, nó sâu sắc trong từng lời văn, giá trị thể hiện trong mỗi tác phẩm, hệ thống nhân vật, đặc sắc, sinh động và đầy tinh tế.

Xem thêm:  Soạn bài: Chủ đề và dàn bài của bài văn tự sự lớp 6

Trong kháng chiến chống pháp hay chống Mỹ, dân tộc của chúng ta có rất nhiều những tác phẩm hay trong đó nó phản chiếu tinh thần của cả một thời đại, làm sáng rực lên cả một không gian, là yếu tố để chống lại tinh thần, làm động lực, vũ khí sắc bén để chúng ta đấu tranh tinh thần vì một xã hội công bằng, dân chủ, .

Văn chương là vũ khí lợi hại của mọi thời đại, nó phản chiếu tinh thần của cả một thời đại đó, chính vì thế, văn chương là mặt trận đấu tranh tinh thần của mọi thời đại, thể hiện những nét riêng, sâu sắc, là vũ khí sắc bén, đấu tranh cho mọi thời đại. Luôn thể hiện được sự đấu tranh trong mọi thời đại của con người, là vũ khí chiến đấu trong mọi lĩnh vực.

Văn chương là nghệ thuật là vũ khí đấu tranh, phản chiếu tinh thần của thời đại, đúng như lời của đã từng nói: “ Văn chương là một thứ vũ khí sắc bén, đắc lực mà chúng ta có để vừa tố cáo và thay đổi một thế giới giả dối và tàn ác, vừa làm cho lòng người thêm trong sạch và phong phú hơn”. Văn chương làm mới thời đại, là vũ khí cho mỗi con người và là động lực sâu sắc, phản chiếu giá trị của mỗi thời đại, giá trị của văn chương, nằm sâu, trong từng tác phẩm.

Xem thêm:  Soạn văn bài: Tình yêu và thù hận (Uy-li-am Sếch-xpia)

TỪ KHÓA TÌM KIẾM

PHAN TICH CAU: ” VAN CHUONG LA VU KHI SAC BEN, DAC LAC MA CHUNG TA…

EM HAY PHAN TICH CAU: ” VAN CHUONG LA VU KHI SAC BEN, DAC LAC MA CHUNG TA…

SUY NGHI CUA ANH CHI VE CAU: ” VAN CHUONG LA VU KHI SAC BEN, DAC LAC MA CHUNG TA…

SUY NGHĨ CỦA ANH CHỊ VỀ CÂU: ” VĂN CHƯƠNG LÀ VŨ KHÍ SẮC BÉN, ĐẮC LẶC MÀ CHÚNG TA…

Theo Webvanmau.com

Topics #con người #hiện đại #nhà văn Thạch Lam #suy nghĩ #thạch lam #văn học #văn minh