Văn mẫu THPT

Suy nghĩ về câu thông điệp cuối câu chuyện: “Mỗi chúng ta hãy học cách viết những nỗi buồn, thù…