Phân tích bài thơ Mùa xuân nho nhỏ của Thanh Hải

Núi Ngự sông Hương là quê hương thân yêu của nhà thơ Thanh Hải. Ông là...

Phân tích vở kịch Tôi và chúng ta của Lưu Quang Vũ

Lưu Quang Vũ (1948 – 1988) là nhà thơ, nhà văn, nhà viết kịch tài năng. Bài thơ...